lördag 28 december 2013

Nr 84. Skriv ett brev

Vi har ägnat mycket tid åt din identitet - din självbild - och din image - omgivningens bild av dig. Du kan räkna med att andras bild av dig skiljer sig från den bild du har av dig själv.

Låt oss nu hoppas att du har en positiv självbild. (Om inte - backa och ägna mer tid åt din identitet. Läs de första kapitlen i boken "Visa ditt rätta jag" om du behöver mer hjälp på resan.)

Det är dags att skapa en brygga mellan din självbild och andras bild av dig. Vi vill att andra ser på dig ungefär som du ser på dig själv. Vi kallar bryggan för din Profilering. Allt du gör, säger och utstrålar ingår i din profilering. Ju mer konsekvent, tydlig och långsiktig du är, desto lättare blir det för andra att förstå vem du är, vad du står för och vad du vill. Det påverkar hur andra bemöter dig. Det kan i sin tur påverka hur lätt du når dina mål och hur väl du samarbetar med andra människor.

Vi knyter ihop säcken och gör ett avstamp. Tomten har åkt hem, glöggen kallnar och nyårsnatten närmar sig. Det är tid för reflektion, sammanfattningar och förväntan inför det nya gnistrande år som vi har framför oss. Skriv ett brev till dig själv. Fyll det med det senaste årets lärdomar och det kommande årets mål och drömmer. Klistra igen brevet, lägg det på en säker plats och öppna det om ett år. Sedan börjar vi det nya året - fräscha som nyponrosor.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här eller i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook.

Inga kommentarer: