fredag 27 april 2012

Nr 8. Börja inifrån.

Din insida är en spännande plats. Där rör det sig mycket - saker du tror på, saker du står för, din bild av dig själv, din bild av andra, din syn på din bakgrund, dina drömmar och mål, din syn på utmaningar, dina motivationsfaktorer, din attityd och mycket annat.

Jag tror att det finns mycket på din insida som du inte är medveten om. Saker du kanske har lärt dig som barn och sen inte funderat så mycket mer på. Tankar du tänker mer undermedvetet än medvetet. Saker som präglar ditt sätt att agera och uttrycka dig, utan att du riktigt vet varför.

Bara genom att börja tänka medvetet på det, kommer du att få en bättre uppfattning om vad som pågår. När du har koll på din insida kommer du att känna dig stadigare och säkrare, du får lättare att fatta beslut och din tillvaro blir troligen lite roligare. Dessutom blir det lättare för dig att forma din utsida, eftersom du vet vad du vill utstråla.

Nästa vecka börjar vi att prata om dina värderingar - det du tror på inom olika områden. Fundera gärna på det redan nu. Trevlig helg!

Inga kommentarer: