torsdag 1 december 2011

Generösa deltagare

Varje gång jag håller seminarium om personliga varumärken, blir jag positivt överraskad av hur generöst deltagarna väljer att bjuda på sig själva. Det brukar inte dröja länge innan diskussionerna blir helt annorlunda än i normala jobbsammanhang. Så snart den första deltagaren har börjat att berätta om personliga saker, så hänger övriga med. Deltagarna får inblick i varandras tankar och personlighet på ett helt nytt sätt. Det ger förstås nya förutsättningar för samarbete - mer respekt, mer öppenhet, mer förtroende, mer kreativa lösningar...

Joharifönstret beskriver hur viktigt det är att vi delar med oss av information om oss själva, för att kunna kommunicera smidigt med andra. Ju mer gemensam information vi har (storleken på det Öppna fältet i modellen) desto lättare blir kommunikationen.

Det krävs förtroende mellan människor för att det öppna fältet ska vidgas. Uppfattas du inte som en trovärdig, pålitlig och omtänksam figur, kan du utgå ifrån att du kommer att få mycket begränsad information om människorna omkring dig. Bygg förtroende. Be good.Inga kommentarer: